«Τεχνολογία των Ελλήνων. ∆ιαχρονικά Επιτεύγµατα και Μυστήρια»

24 Απριλίου, 2014
 «Τεχνολογία των Ελλήνων. ∆ιαχρονικά Επιτεύγµατα και Μυστήρια»


 

 

Tο 3ο ∆ιεθνές Συµπόσιο για τον Ελληνισµό, µε τίτλο: «Τεχνολογία των Ελλήνων. ∆ιαχρονικά Επιτεύγµατα και Μυστήρια», θα πραγµατοποιηθεί 26 - 27 Απριλίου 2014, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στην Αθήνα.

Συνδιοργανώνεται από την SYMPOSIUMS και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και του ∆ήµου Μαλεβιζίου.

Το Συµπόσιο στηρίζουν µε την συµµετοχή τους, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωµατείων, καθώς και η ∆.Ε.Π.Ο.Μ.Μ.

Σκοπός και όραµα του 3ου ∆ιεθνούς Συµποσίου για τον Ελληνισµό είναι, πέρα από τον ανταλλαγή γνώσεων στα γνωστικά πεδία που άπτονται της θεµατολογίας του Συµποσίου, η φιλοσοφική και νοητική προσέγγιση της δηµιουργικής και έξω από συµβατικά πλαίσια σκέψης των αρχαίων και σύγχρονων Ελλήνων.

Είσοδος ∆ωρεάν.

Θα δoθεί Βεβαίωση Συµµετοχής.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Για πληροφορίες και συµµετοχές, στην ιστοσελίδα www.symposiums.gr, www.hellenic-symposiums.com ή στο e-mail: info@symposiums.gr και στα τηλέφωνα της γραµµατείας 2810 321697, 6948384790.

Δείτε περισσότερα για:
Τεχνολογία

Επικαιρότητα

Γιορτή τραχανά στο Ακράσι

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για μια ακόμη χρονιά οι πολιτιστικοί σύλλογοι Ακρασίου Λέσβου διοργανώνουν πλήθως πολιτιστικών εκδηλώσεων και για αυτό το καλοκαίρι.

Υιοθέτηση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας από επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής

Στόχος του έργου είναι η διάχυση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και στην πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης στον  κλάδο της αγροδιατροφής, εστιάζοντας στον υποκλάδο του οίνου.