«Τεχνολογία των Ελλήνων. ∆ιαχρονικά Επιτεύγµατα και Μυστήρια»

24 Απριλίου, 2014
 «Τεχνολογία των Ελλήνων. ∆ιαχρονικά Επιτεύγµατα και Μυστήρια»


 

 

Tο 3ο ∆ιεθνές Συµπόσιο για τον Ελληνισµό, µε τίτλο: «Τεχνολογία των Ελλήνων. ∆ιαχρονικά Επιτεύγµατα και Μυστήρια», θα πραγµατοποιηθεί 26 - 27 Απριλίου 2014, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στην Αθήνα.

Συνδιοργανώνεται από την SYMPOSIUMS και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και του ∆ήµου Μαλεβιζίου.

Το Συµπόσιο στηρίζουν µε την συµµετοχή τους, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωµατείων, καθώς και η ∆.Ε.Π.Ο.Μ.Μ.

Σκοπός και όραµα του 3ου ∆ιεθνούς Συµποσίου για τον Ελληνισµό είναι, πέρα από τον ανταλλαγή γνώσεων στα γνωστικά πεδία που άπτονται της θεµατολογίας του Συµποσίου, η φιλοσοφική και νοητική προσέγγιση της δηµιουργικής και έξω από συµβατικά πλαίσια σκέψης των αρχαίων και σύγχρονων Ελλήνων.

Είσοδος ∆ωρεάν.

Θα δoθεί Βεβαίωση Συµµετοχής.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Για πληροφορίες και συµµετοχές, στην ιστοσελίδα www.symposiums.gr, www.hellenic-symposiums.com ή στο e-mail: info@symposiums.gr και στα τηλέφωνα της γραµµατείας 2810 321697, 6948384790.

Δείτε περισσότερα για:
Τεχνολογία

Επικαιρότητα