Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας θα διοργανώσει ημερίδα με θέμα: «Οι προοπτικές της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Γεωργίας» με ομιλητές  τους καθ. ΑΠΘ κ. Κ. Μάττα, καθ. ΓΠΑ κ. Χ. Κασίμη Γ.Γ. ΥΠ.Α.Α.Τ. και Δ. Μανώση Πρόεδρο της ΟΠ «ΖΕΥΣ», την Παρασκευή 11-01-2019 και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο «Γεώργιος Παυλίδης» της ΠΕ Καβάλας.

Στην εκδήλωση θα παρατεθούν οι προοπτικές και οι διαφαινόμενες εξελίξεις στον ευρύτερο αγροτικό τομέα...