Θράκη: Hμερίδα - διαβούλευση για τους γύπες

Ημερίδα – διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τρία απειλούμενα είδη γυπών, το Όρνιο, τον Μαυρόγυπα και τον Γυπαετό, διοργανώνει αύριο Τρίτη(25/2) στην Αλεξανδρούπολη στο Νομαρχείο, η διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία .
Η Θράκη αποτελεί μία από τις βασικότερες περιοχές εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, αφού εδώ απαντούν τρία από τα τέσσερα είδη γυπών της Ελλάδας, ενώ φιλοξενεί τη μοναδική αναπαραγωγική αποικία του Μαυρόγυπα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

 

«Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει όλη την δέσμη ενεργειών που απαιτείται για να βελτιώσουμε την κατάσταση των απειλούμενων αυτών πουλιών σε σχέση με συγκεκριμένες απειλές που αντιμετωπίζουν αυτά τα είδη. Επομένως είναι τουλάχιστον 60 διακριτά μέτρα τα οποία περιλαμβάνει και ξεκινάει από άμεσες δράσεις π.χ για την καταπολέμηση των δηλητηριασμένων δολωμάτων ,η την καλύτερη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων που είναι ένα θέμα στη Θράκη, μέχρι δράσεις που αφορούν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση στα σχολεία κ.λ.π,» ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο υπεύθυνος του Προγράμματος από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ. Απόστολος Καλτσής, και τόνισε πως «εάν εκλείψουν οι γύπες στην περιοχή αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα που δεν μπορούμε να φανταστούμε τις συνέπειες αυτήν την στιγμή.»

Το Σχέδιο Δράσης για τα τρία απειλούμενα είδη γυπών προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη πενταετία και περιγράφει ένα σύνολο δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης των ειδών αυτών.

Οι επιμέρους δράσεις του Σχεδίου σχετίζονται με διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφία, διαχείριση περιβάλλοντος, παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, θήρα, τουρισμός και δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής, εκπαίδευση κ.ο.κ.

Η Ημερίδα η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου,υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (2018-2025), με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους των εταίρων του Προγράμματος.

Δείτε επίσης