Αιτήσεις για άδειες υπαίθριου πλανόδιου στην Π.Ε. Ιωαννίνων

Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε. Ιωαννίνων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 “Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις”, ότι  μπορούν να προσέλθουν στην Υπηρεσία (Περιφέρεια Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, Γραφείο 106) από την Δευτέρα 23/01/2017 έως και Παρασκευή 10/02/2017 για την κατάθεση αίτησης.

 

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. Πιστοποιητικό ανεργίας

 2. Πιστοποιητικό :

 

 • Αναπηρίας 50% ή τυφλών

 • Πολυτέκνων ή Τρίτεκνων

 • Ανάπηρων του Ν.1370/44

 • Γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία

 • Εγγραφής στα δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά

 • Απεξαρτημένων ατόμων

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση:

 

 • Ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος

 •  Ότι δεν είναι συνταξιούχος

 

 1. Δύο (2) φωτογραφίες

 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 

Δείτε επίσης