Καθορισμός συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου

1 Μαρτίου, 2018
Καθορισμός συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου

«Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της Συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια στην καλλιέργεια του σκληρού σίτου για το έτος ενίσχυσης 2017»

Το ύψος της Συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 82,10 Ευρώ/Εκτάριο.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση εδώ.

Δείτε περισσότερα για:
Συνδεδεμένη
Σκληρός
Σίτος

Επικαιρότητα