«Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2019 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2019-2020»

13 Φεβρουαρίου, 2019
 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2019 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2019-2020»

Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την υπ΄ αρ. 10104/23-01-2019 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2019 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2019-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

Τα ΚΥΔ που πληρούν όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια της εν λόγω πρόσκλησης κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης και συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο, είναι αυτά που βρίσκονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1. 2. Τα ΚΥΔ που δεν πληρούν κάποια από τα προβλεπόμενα κριτήρια της εν λόγω πρόσκλησης κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης και απορρίπτονται, είναι αυτά που βρίσκονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2. 4 Τα ΚΥΔ που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια της υπ. αρ. 10104/23-01-2019 συμπληρωματικής πρόσκλησης, θα κληθούν να αξιολογηθούν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, που αφορά την εκπαίδευση και τις εξετάσεις. Επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ΚΥΔ που απορρίπτονται, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών, από την έκδοση της παρούσης απόφασης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων και Προσφυγών, με συστημένη επιστολή, υπόψη Γραμματείας της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών κας Γιαννίκου Δήμητρας, οδός Δομοκού αρ. 5, Τ.Κ. 10445 στην Αθήνα.

Δείτε περισσότερα για:
Οπεκεπε
Οσδε

Επικαιρότητα