Συνδεδεμένη στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς

22 Απριλίου, 2019
Συνδεδεμένη στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς

Δημοσιεύτηκε η απόφαση που καθορίζει το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς.
Σύμφωνα με αυτή, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς, για το έτος ενίσχυσης 2018, καθορίζεται στα 258,35 ευρώ/εκτάριο.
 

Δείτε περισσότερα για:
Σποροι
Συνδεδεμένη
Σπορά

Επικαιρότητα