Απογραφή για τον ζωικό πληθυσμό 2019

9 Οκτωβρίου, 2019
Απογραφή για τον ζωικό πληθυσμό 2019

Ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως 15 Δεκεμβρίου η Απογραφή ζωικού πληθυσμού σ’ ολόκληρη την Ήπειρο για το έτος 2019.
Η Απογραφή αφορά τους αιγο-προβατοτρόφους, χοιροτρόφους, βοοτρόφους και πτηνοτρόφους, στους οποίους το τμήμα Κτηνιατρικής περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι είναι υποχρεωτική.

Δείτε περισσότερα για:
Ζωικά
Απογραφή

Επικαιρότητα