Χρήσιμα

Αίτημα στην ΕΕ για τροποποίηση του Προγράμματος Ειδικών Μέτρων για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ΥΠΑΑΤ  αίτημα τροποποίησης του Προγράμματος Ειδικών Μέτρων για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους, σε συνέχεια αιτημάτων των τοπικών φορέων που είναι δικαιούχοι του Προγράμματος.

1η Τροποποίηση δράσης «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

Ημερομηνία λήξης υποβολής, υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή, στον ΕΦΔ: 31/10/2018 και έως ώρα 15:00.

Στο πλευρό των αγροτών που ταλανίζονται από ακραίες ξηρασίες η ΕΕ

Οι αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν εκ των προτέρων τις άμεσες ενισχύσεις τους.

Υποβολή Παραστατικών για τη Δράση 10.1.08 του Π.Α.Α. 2014-2020 (Κομφούζιο)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι μέχρι και τη Δευτέρα 1-10-2018 πέραν τις οποίας εφαρμόζονται οι σχετικές κυρώσεις.

Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών

Εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών και του προγράμματος επιτήρησης για τη βρουκέλλωση των ιπποειδών γαλακτοπαραγωγής.

Όροι και προϋποθέσεις για την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης της βιομηχανικής ντομάτας

Όροι και προϋποθέσεις για την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους καλλιεργητές βιομηχανικής ντομάτας της Ελλάδας καθορίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

1η Τροποποίηση του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια).

Ανάρτηση καταστάσεων δικαιούχων μελισσοκόμων στον Έβρο

3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» .

Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες”

Την ανάκληση των ενταγμένων πράξεων από το πρώτο έτος εφαρμογής (2017) του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Πληρωμή de minimis στα ροδάκινα που υπέστησαν ζημιές το 2017

Ήδη έχει εκδοθεί η Υπουργική απόφαση που ορίζει δέσμευση ποσού 8.500.000 ευρώ.