Χρήσιμα

«Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα Νήσου Θήρας»

Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων μεταβάλλεται σε : 01.10.2019 έως και 30.11.2019.

Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για το έτος 2019

Έχει προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων αμπελοκαλλιεργητή από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες.

Δήλωση Κυψελών έτους 2019

Οι μελισσοκόμοι παρακαλούνται να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας για την κατάθεση της αίτησης τους.

«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019.

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων για το ζωικό κεφάλαιο

Διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις.

Ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός πληρωμών 2ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2018

Το ποσό ανέρχεται σε 146.635,07 € πανελλαδικά και τα ποσά πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των παραγωγών.

2η εκκαθάριση πληρωμής για τα “Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα”

Το ποσό ανέρχεται σε 12.261,60€ πανελλαδικά και τα ποσά πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των παραγωγών.

Εκκαθάριση για τα “Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα” του Π.Α.Α. 2014-2020

Το ποσό ανέρχεται σε 9.700,43€ πανελλαδικά και τα ποσά πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των παραγωγών.

Πρόσκληση Δράσης Ενίσχυσης Μεταποίησης στην Κεντρική Μακεδονία

Δικαιούχοι του Μέτρου:  Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με έδρα στην Κεντρική Μακεδονία.

Απογραφή για τον ζωικό πληθυσμό 2019

Ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως 15 Δεκεμβρίου η απογραφή ζωικού πληθυσμού σ’ ολόκληρη την Ήπειρο για το έτος 2019.

Απόφαση για την ένταξη δικαιούχων στις σπάνιες φυλές

«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».