Εντός των επιθυμητών ορίων οι τιμές των δειγμάτων νερού της λίμνης Καστοριάς

8 Σεπτεμβρίου, 2016
Εντός των επιθυμητών ορίων οι τιμές των δειγμάτων νερού της λίμνης Καστοριάς

Τη Δευτέρα 25-07-2016 και τη Δευτέρα 29-08-2016 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες στα πλαίσια παρακολούθησης της ποιότητας του νερού της λίμνης της Καστοριάς. Τα προαναφερθέντα δείγματα ελήφθησαν και στις δύο περιπτώσεις: α) από τη Νότια θέση (Σταυρός), β) από το κέντρο της λίμνης και γ) από τη Βόρεια Θέση (Ν.Ο.Κ.) και στάλθηκαν για Μικροβιολογική και Φυσικοχημική ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους στα Ιωάννινα.

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους, τα οποία ελήφθησαν την Τρίτη 06-09-2016, προέκυψε ότι και τα έξι δείγματα, ήταν εντός των επιθυμητών ορίων -ως προς τις εξετασθείσες παραμέτρους- και υπερκάλυπταν τα οριζόμενα από την ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β΄), όρια για εσωτερικά ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα εξέτασης των τριών δειγμάτων του Ιουλίου, προέκυψε ότι η ανώτερη τιμή κολοβακτηριδίων ήταν τα 85 cfu’s/100 ml, με ανώτερο όριο εξαιρετικής ποιότητας εσωτερικών υδάτων κολύμβησης τα 500 cfu’s/100 ml και αντίστοιχα, η ανώτερη τιμή εντερόκοκκων ήταν τα 106 cfu’s/100 ml, με ανώτερο όριο τα 200 cfu’s/100 ml. Τα 3 δείγματα του Αυγούστου παρουσίασαν ακόμη πιο βελτιωμένες τιμές στις ανωτέρω παραμέτρους και πιο συγκεκριμένα: α) ανώτερη τιμή κολοβακτηριδίων: 22 cfu’s/100 ml και β) ανώτερη τιμή εντερόκοκκων: 42 cfu’s/100 ml.

Δείτε περισσότερα για:
Λιμνη
Καστορια

Επικαιρότητα

Τέσσερις τόνοι λιγότερο πλαστικό ετησίως στο περιβάλλον από τoν αγροτικό πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Ιωαννίνων «Πίνδος»

Με τη χρήση του συστήματος GRIP FIX™ επιτεύχθηκε πλέον του 35% μείωση του κόστους παλετοποίησης και παράλληλα μείωση έως και 4 τόνους πλαστικής συσκευασίας ετησίως.

Συμβουλές για οικολογική οδήγηση

Η οικονομική-οικολογική οδήγηση (Eco-Driving) βελτιώνει την οδική ασφάλεια, βοηθάει στην κατανάλωση λιγότερου καυσίμου και συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας .