Στη συγκρότηση ομάδων προστασίας και διάσωσης αρκούδων θα προχωρήσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και ήδη έλαβε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 45 χιλ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.