Το καινοτόμο ελκυστικό Biodelear καταπολεμά την μύγα της Μεσογείου χωρίς την χρήση εντομοκτόνων

14 Ιανουαρίου, 2019
Το καινοτόμο ελκυστικό Biodelear καταπολεμά την μύγα της Μεσογείου χωρίς την χρήση εντομοκτόνων

Mία ένωση δυνάμεων από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, υλοποιεί το έργο Life-Biodelear, LIFE13 ENV/GR/000414, με τίτλο «Η αντιμετώπιση της μύγα της Μεσογείου με ένα καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης διά επιβλαβείς οργανισμούς», με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Biodelear αποτελεί ένα καινοτόμο ελκυστικό μαζικής παγίδευσης της μύγας της Μεσογείου, που παράγεται κάτω από ειδικές συνθήκες, με πολύ χαμηλό κόστος και τοποθετείται μέσα στις παγίδες. Συγκεκριμένα, χρειάζονται δέκα παγίδες ανά στρέμμα και κάθε παγίδα χρειάζεται 17 γραμμάρια ελκυστικού. Το ελκυστικό Biodelear έχει την ικανότητα να προσελκύει περισσότερα θηλυκά έντομα της μύγας της Μεσογείου παρά αρσενικά ή άλλα βλαβερά ή ωφέλιμα έντομα και υπερτερεί συγκριτικά με άλλα ελκυστιά που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

 Με λίγα λόγια το Life–Biodelear αποτελεί μια προσπάθεια η οποία προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική παραγωγή μέσω του ελέγχου της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία εντομοκτόνων, χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης, με ένα νέο  ελκυστικό (Biodelear), το οποίο δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον και μπορεί να εφαρμοστεί σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος Life-Biodelear είναι:

  • Η εφαρμογή σε πραγματική κλίμακα ενός καινοτόμου ελκυστικού τροφής με χαμηλό
    κόστος και φιλικό προς το περιβάλλον (Biodelear) για τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου.
  • Η εξάλειψη της χρήσης των εντομοκτόνων, τα οποία είναι τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
  • Η ανάπτυξη μίας υγιούς ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά βιώσιμης τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου στην περιοχή της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.


 

Η ομάδα του Life–Biodelear, διανύοντας τον τελευταίο χρόνο του προγράμματος έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων (αγροτών, στελεχών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, Δημόσιας Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.λπ.) σχετικά με την παραγόμενη καινοτομία και στη συνέχεια την ενσωμάτωση της στην παραγωγική διαδικασία με τελικό στόχο την παραγωγή εσπεριδοειδών χωρίς την εφαρμογή
 συνθετικών εντομοκτόνων και με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του Life-Biodelear: www.biodelear.gr.

Καθώς και τη σελίδα του στο Facebook: Biodelear

Επίσης μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο δίκτυο του προγράμματος με αποστολή email στη διεύθυνση: info@biodelear.gr

 

Επικαιρότητα