ΦΠΑ Τιμολογίων με ημερομηνία έκδοσης μετά την 20η Μαΐου 2019

12 Ιουλίου, 2019
Tags:
ΦΠΑ
ΦΠΑ Τιμολογίων με ημερομηνία έκδοσης μετά την 20η Μαΐου 2019

Ως γνωστόν, από 20 Μαΐου 2019 και μετά, ο συντελεστής ΦΠΑ στην ενέργεια έχει μειωθεί από το 13% στο 6%. Κατά συνέπεια, τα τιμολόγια που αφορούν μήνες παραγωγής έως και τον Απρίλιο 2019 και έχουν εκδοθεί με ημερομηνία από την 20η Μαΐου 2019 και μετά, θα πρέπει να έχουν ΦΠΑ 6%, ανεξάρτητα από το τι αναφέρεται στο σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα. Για τα τιμολόγια που έχουν ημερομηνία έκδοσης από 20 Μαΐου και μετά και έχουν τον παλαιό ΦΠΑ (13%), παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κυρία Αναστασία Ζαβαλιάδη στο τηλέφωνο 2118806967 ή με τον κύριο Κωνσταντίνο Αρναούτο στο τηλέφωνο 2118806821 για την τακτοποίησή τους.

Δείτε περισσότερα για:
ΦΠΑ

Επικαιρότητα