Πρωτοποριακές ψηφιακές λύσεις για τις επιχειρήσεις, από την Εθνική Τράπεζα

Προχωρώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει μία ολοκληρωμένη και πρωτοποριακή εμπειρία ψηφιακής τραπεζικής συναλλαγής για τους εταιρικούς πελάτες της. Αντιλαμβανόμενη τις ραγδαίες αλλαγές στην τραπεζική διεθνώς, η Εθνική Τράπεζα αναβαθμίζει συνεχώς το μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών της και εκσυγχρονίζει τις online υπηρεσίες της.  

Έτσι, σήμερα παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη ψηφιακή πρόταση, μέσα από το νέο Internet Banking για τις επιχειρήσεις, με εξειδικευμένες λύσεις, πρωτοποριακές λειτουργικότητες, αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης και, προπάντων, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους εταιρικούς πελάτες:  

 • Ταχύτητα, ασφάλεια  και αμεσότητα κατά τη διενέργεια των συναλλαγών   
 • Ευελιξία και έλεγχο: πρόσβαση σε ενημέρωση, συναλλαγές και διαχείριση τραπεζικών προϊόντων 24 ώρες το 24ωρο από οποιοδήποτε σημείο  

Για να το πετύχει αυτό, η Εθνική Τράπεζα: 

 • Ερεύνησε τις τελευταίες διεθνείς πρακτικές 
 • Συνεργάστηκε με περισσότερες από 50 επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από μικρές επιχειρήσεις έως Ομίλους επιχειρήσεων και από κάθε κλάδο, ενδεικτικά τη ναυτιλία, τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική, τη μεταποίηση και το εμπόριο 
 • Πραγματοποίησε δοκιμές χρηστικότητας (Usability testing) για περισσότερα από 150 σενάρια τραπεζικών λειτουργιών 

 

Μέσα από τα παραπάνω, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει σήμερα στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα πραγματοποίησης ποικίλων τραπεζικών συναλλαγών εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Ορισμένες από αυτές είναι: 

 • Online αίτηση εκταμίευσης δανείων 
 • Online αποπληρωμή δανείων συνδεδεμένων με αλληλόχρεους λογαριασμούς η οποία παρέχει online πληροφόρηση στους πελάτες για το σύνολο των οφειλών των πελατών ανά πάσα στιγμή  
 • Online νομιμοποίηση βάσει του τύπου της εταιρίας με απλό και κατανοητό τρόπο 
 • Ανανέωση του τρόπου διαχείρισης των εταιρικών χρηστών του Internet Banking ώστε να μπορούν να εισαγάγουν ή να μεταβάλλουν τους χρήστες τους και τα εγκριτικά τους όρια κατά το δοκούν 
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικών αιτημάτων για μια ευρεία γκάμα τραπεζικών υπηρεσιών αλλά και η ενημέρωσή τους σχετικά με το αποτέλεσμα των αιτημάτων αυτών από την υπηρεσία Internet Banking 
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εταιρικών λογαριασμών του Internet Banking με τη χρήση μόνο ενός κωδικού 
 • Συναλλαγές εισαγωγών/εξαγωγών μέσω της πλατφόρμας i-bank Trade Finance

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα και σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τάσεις του open banking και της ηλεκτρονικής τραπεζικής για επιχειρήσεις, η Εθνική Τράπεζα προχωρά πλέον στη διασύνδεση των πελατών της απευθείας με τα ηλεκτρονικά συστήματά της για την απρόσκοπτη και ακόμα ταχύτερη διενέργεια των συναλλαγών τους. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Εθνική Τράπεζα πρωταγωνιστεί διεθνώς στο συγκεκριμένο τομέα, έχοντας πολλές διακρίσεις όσον αφορά στα εργαλεία και την υποστήριξη που λαμβάνουν οι εταιρικοί πελάτες από την εξειδικευμένη ομάδα και το ψηφιακό οικοσύστημα του developer.nbg.gr.  

Όπως καθίσταται σαφές, ο μεγάλος στόχος που έχει θέσει και επιδιώκει έμπρακτα η Εθνική Τράπεζα είναι να αναπτύξει νέους, καινοτόμους τρόπους συνεργασίας με τους εταιρικούς πελάτες της, μέσα από προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους μοντέλων.

 

Δείτε επίσης