Μουσεία και εκπαίδευση

14 Μαΐου, 2015
Μουσεία και εκπαίδευση

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς-Τμήμα Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, συμμετέχουμε στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2015 με τρεις εκπαιδευτικές δράσεις, για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, σε τρεις χώρους, με θέμα:

'ΜΟΥΣΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ', 13 Μαΐου με 21 Μαΐου από τις 09:30 έως 12:30 

 

Η ιστορία μιας πέτρας: από το ποτάμι ... στο νεολιθικό σπίτι

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΓΗΣ, 13 Μαΐου με 15 Μαΐου & 19 Μαΐου με 20 Μαΐου

σε συνεργασία με ερευνητές των Ανασκαφών Αυγής

 

 

Με χώμα & νερό ... για κατασκευές σπιτιών & φούρνων, ειδωλίων και αγγείων

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, 14 Μαΐου και 20 Μαΐου

σε συνεργασία με την ARCHEOART & RESTORATIONS και την κεραμίστρια Φανή Σκαμάγκη

 

 

Κοινωνίες σε Λιμναία Οικοσυστήματα

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 15 Μαΐου και 19 Μαΐου

 

 

Τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 19:00-21:00

σας προσκαλούμε 

στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ στο ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

στη Συνάντηση Εργασίας Αρχαιολόγων, Εκπαιδευτικών, 

Τοπικών Αρχών & Φορέων με θέμα:

'Διαδράσεις Αρχαιολογικής Έρευνας, Μουσείων & Εκπαίδευσης 

για την Τοπική Ανάπτυξη'

Δείτε περισσότερα για:
Μουσείο

Επικαιρότητα