Ελληνικές εξαγωγές: Νέο ρεκόρ για το 2019

10 Φεβρουαρίου, 2020
 Ελληνικές εξαγωγές: Νέο ρεκόρ για το 2019

Για δεύτερο συνεχόμενο έτος οι ελληνικές Εξαγωγές σημείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ ανερχόμενες στο ποσό των €33,8 δις. το 2019. Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 07.02.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι Εξαγωγές της Ελλάδας το Δεκέμβριο 2019 σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 10,7%, δηλαδή €276,2 εκατ. και ανήλθαν σε €2.868,8 εκατ., έναντι €2.592,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Σε μικρότερο βαθμό ενισχύθηκαν οι εισαγωγές καθώς διαμορφώθηκαν σε €4.422,7 εκατ. έναντι €4.267,4 το Δεκέμβριο 2018, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €155,3 εκατ., δηλαδή 3,6%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €120,9 εκατ., δηλαδή 7,2% και διαμορφώθηκε σε €1.553,9 εκατ., όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Δεκέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Δεκ 19 Δεκ 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Εξαγωγές 2.868,8 2.592,6 276,2 10,7%
Εισαγωγές 4.422,7 4.267,4 155,3 3,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.553,9 -1.674,8 -120,9 -7,2%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Συνολικά για το 2019, οι Εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,0%, δηλαδή κατά €329,1 εκατ. και ανήλθαν στο ποσό των €33.800,7 εκατ. για πρώτη φορά στην ιστορία, καταρρίπτοντας την επίδοση των €33.471,6 εκατ. του 2018. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €55.521,0 εκατ. έναντι 54.119,7 εκατ. το 2018, με την αύξηση να ανέρχεται σε €1.401,3 εκατ., δηλαδή 2,6%, ενώ η σημαντική ενίσχυση των εισαγωγών είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος κατά €1.072,2 εκατ., δηλαδή 5,2%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε €21.720,3 εκατ.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Δεκ 19 Ιαν-Δεκ 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Εξαγωγές 33.800,7 33.471,6 329,1 1,0%
Εισαγωγές 55.521,0 54.119,7 1.401,3 2,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -21.720,3 -20.648,1 1.072,2 5,2%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σε κλαδικό επίπεδο, οι Εξαγωγές πετρελαιοειδών παρουσίασαν μείωση κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν σε €10.563,1 εκατ. έναντι €11.269,2 εκατ. το 2018, επηρεάζοντας αρνητικά τη συνολική επίδοση των ελληνικών εξαγωγών. Τα βιομηχανικά προϊόντα σημείωσαν μείωση εξαγωγών κατά €229,5 εκατ., δηλαδή 4,4% και διαμορφώθηκαν σε €5.021,7 εκατ., ενώ αρνητική συνεισφορά είχανε και οι Εξαγωγές λιπών και ελαίων, καθώς μειώθηκαν κατά €272,9 εκατ., δηλαδή 39,4% και ανήλθαν σε €419,5 εκατ. Αντίθετα, σημαντική αύξηση σημείωσαν οι Εξαγωγές τροφίμων κατά €209,7 εκατ., δηλαδή 4,6%, χημικών προϊόντων κατά €610,9 εκατ., δηλαδή 17,5%, μηχανημάτων και οχημάτων κατά €240,4 εκατ., δηλαδή 8,2%, διάφορων βιομηχανικών προϊόντων κατά €521,1 εκατ., δηλαδή 22,4%, πρώτων υλών κατά €107,0 εκατ., δηλαδή 7,8% και ποτών και καπνών κατά €25,3 εκατ., δηλαδή 3,5%.

 

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Δεκ 19 Ιαν-Δεκ 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Βιομηχανικά 5.021,7 5.251,2 -229,5 -4,4%
Τρόφιμα 4.805,6 4.595,9 209,7 4,6%
Χημικά 4.104,5 3.493,6 610,9 17,5%
Μηχ/τα-Οχήματα 3.172,7 2.932,3 240,4 8,2%
Διαφ. Βιομηχανικά 2.842,9 2.321,8 521,1 22,4%
Πρώτες Ύλες 1.481,1 1.374,1 107,0 7,8%
Ποτά-Καπνά 747,3 722,0 25,3 3,5%
Λίπη-Έλαια 419,5 692,4 -272,9 -39,4%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Η εικόνα παραμένει αμετάβλητη αναφορικά με τις χώρες που αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, καθώς το 56,0% προορίζεται για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 44,0% για Τρίτες Χώρες, με τα αντίστοιχα ποσοστά το 2018 να είναι 52,9% για τις χώρες της ΕΕ και 47,1% για τις Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι χώρες της ΕΕ απορροφούν το 68,1% των ελληνικών εξαγωγών και οι Τρίτες Χώρες το 31,9%, με τα αντίστοιχα ποσοστά του 2018 να είναι 67,6% για τις χώρες της ΕΕ και 32,4% για τις Τρίτες Χώρες.

 

Δείτε περισσότερα για:
Εξαγωγές

Επικαιρότητα