Κορωνοϊός: Η θετική έκπληξη των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία

20 Μαΐου, 2020
Κορωνοϊός: Η θετική έκπληξη των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία

Σε θετικό πεδίο κινήθηκαν οι ελληνικές Εξαγωγές στη Γερμανία τον Μάρτιο και το πρώτο τρίμηνο του έτους σε αντίθεση με τις αντίστοιχες Εξαγωγές της Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, και Τουρκίας.

Αναλυτικά, κατά τον Μάρτιο και κατά το πρώτο τρίμηνο 2020 οι Εξαγωγές της Ελλάδας στη Γερμανία παρουσίασαν, σε σχέση με το 2019, αύξηση κατά 2,4% και 7,8% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, κατά τον Μάρτιο και κατά το πρώτο τρίμηνο 2020 οι Εξαγωγές της Γαλλίας στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 9,8% και 4,4% της Ιταλίας κατά 7,3% και 2,4% της Ισπανίας κατά 15,3% και κατά 4,7% και της Τουρκίας κατά 3,1% και 2,8%.

Εξάλλου, οι Εξαγωγές της Γερμανίας προς την Ελλάδα τόσο κατά τον Μάρτιο και κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους παρουσίασαν, σε σχέση με το έτος 2019, μείωση κατά 13,8% και 6,7% αντίστοιχα. Ανάλογη εξέλιξη, με εξαίρεση την Τουρκία, παρουσιάζεται και στη Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.

Οι συνολικές Εξαγωγές της Γερμανίας στο πρώτο τρίμηνο του έτους μειώθηκαν κατά 3,2% (324,9 δισ. ευρώ) ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,9% (273,1 δισ. ευρώ). 

ΠΗΓΗ

Δείτε περισσότερα για:
Εξαγωγές
Γερμανία

Επικαιρότητα

Ελληνικές Εξαγωγές: Σοβαρές οι επιπτώσεις σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Η.Β.

Η βρετανική Κυβέρνηση ανακοίνωσε το νέο δασμολόγιο του Η.Β., το οποίο στηρίζεται στην αρχή της ρήτρας του Μάλλον Ευνοουμένου Κράτους και θα αντικαταστήσει το Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. από την 1η Ιανου...