Ο ΛΑΓΗΕ εξοφλεί τιμολογία για παραγωγή Δεκεμβρίου 2014

30 Απριλίου, 2015
Ο ΛΑΓΗΕ εξοφλεί τιμολογία για παραγωγή Δεκεμβρίου 2014

Ο Λαγηε έδωσε νέες εντολές στις Τράπεζες για εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Δεκεμβρίου 2014. Με τις εντολές θα εξοφληθούν 4.430 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 2.190€ (34% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Δεκέμβριο).

Δείτε περισσότερα για:
Απε
Λαγηε

Επικαιρότητα