Καθορισμός συνδεδεμένων ενισχύσεων έτους 2017

8 Φεβρουαρίου, 2018
Καθορισμός συνδεδεμένων ενισχύσεων έτους 2017

Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη οι Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στον καθορισμό του ύψους της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης για το έτος 2017 (άρθρο 52 Κανονισμός Ε.Ε. 1307/2013) για την καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, των Σπαραγγιών και των καρπών με κέλυφος.

 

Πιο αναλυτικά,  ο καθορισμός του ύψους Ενίσχυσης, ανά καλλιέργεια, έχει ως εξής:

-καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, Συνδεδεμένη Ενίσχυση  ύψους 163,66 ευρώ/εκτάριο,

-καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, Συνδεδεμένη Ενίσχυση ύψους 87,22 ευρώ/εκτάριο,

-καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, Συνδεδεμένη Ενίσχυση  ύψους 154,07 ευρώ/εκτάριο,

-καλλιέργεια Σπαραγγιών, Συνδεδεμένη Ενίσχυση ύψους 602,00 ευρώ/εκτάριο,

αλλιέργεια καρπών με κέλυφος, Συνδεδεμένη Ενίσχυση ύψους 125,74 ευρώ/εκτάριο.

 

 

 

Επικαιρότητα

ΟΠΕΚΕΠΕ: πληρωμές ύψους 777 χιλ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές αμειψισποράς, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: νέες πληρωμές

Οι πληρωμές αφορούν αναδιάρθρωση, αμπελώνων, διανομή γάλακτος, καθεστώς βασικής ενίσχυσης ,νέους γεωργούς,πράσινη ενίσχυση, συνδεδεμένες.