Η συνδεδεμένη ενίσχυση στην κτηνοτροφία για το 2017

23 Μαΐου, 2018
Η συνδεδεμένη ενίσχυση στην κτηνοτροφία για το 2017

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίστηκε το ύψος της Ενίσχυσης της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης στον τομέα της Κτηνοτροφίας για το έτος 2017.

Το ύψος της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης στον τομέα της Κτηνοτροφίας για το έτος Ενίσχυσης 2017, καθορίζεται για το Μέτρο 1 (βοοειδή) στα 294,80 ευρώ ανά ΜΜΖ και για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,90 ευρώ ανά ζώο.

Να υπενθυμίσουμε ότι με τη νέα ΚΑΠ, άρχισε και η εφαρμογή νέων καθεστώτων Συνδεδεμένης Ενίσχυσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες δυσκολίες σε γεωργικούς τομείς σημαντικούς για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Στη χώρα μας, από το έτος αιτήσεων 2015, χορηγούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις

Δείτε περισσότερα για:
Κτηνοτροφία
Ενίσχυση
Συνδεδεμένη

Επικαιρότητα

ΟΠΕΚΕΠΕ: πληρωμές ύψους 777 χιλ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές αμειψισποράς, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: νέες πληρωμές

Οι πληρωμές αφορούν αναδιάρθρωση, αμπελώνων, διανομή γάλακτος, καθεστώς βασικής ενίσχυσης ,νέους γεωργούς,πράσινη ενίσχυση, συνδεδεμένες.