Από τις 31/05/2018 έως τις 04/06/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 3.815.988,16 €:pdfΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 31/05/2018-04/06/2018