Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε  πληρωμές ύψους 2 εκατ. ευρώ

Από τις 07/09/2018 έως τις 10/09/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.086.946,86 €:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 07/09/2018-10/09/2018

Δείτε επίσης