Πληρωμή των δικαιούχων παραγωγής καπνού στα Γρεβενά

Εκδόθηκαν και έχουν ήδη αναρτηθεί από την 1-11-2018  στην Π.Ε. Γρεβενών οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής έτους 2013 του προγράμματος  «Ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή καπνού», που αφορούν τόσο τη 2η όσο και την 3η πρόσκληση.  Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 7/11/2018,  στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γρεβενών, όπου δίνονται και περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης