Με 34 εκατ. θα επιδοτηθούν 690 κτηνοτρόφοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα διατήρησης απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται κατ` έτος και οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τουλάχιστον 5 χρόνια τα ζώα που κατέχουν. Οι φυλές αυτές είναι ελληνικές και η διατήρησή τους είναι σημαντική τόσο λόγω των υψηλής αξίας διατροφικών προϊόντων όσο και για τη διάσωση του γενετικού υλικού τους το οποίο αξιοποιείται για τη βελτίωση άλλων φυλών παραγωγικών ζώων.