Επιδότηση αυτοχθόνων ζώων

Με 34 εκατ. θα επιδοτηθούν 690 κτηνοτρόφοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα διατήρησης απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται κατ` έτος και οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τουλάχιστον 5 χρόνια τα ζώα που κατέχουν. Οι φυλές αυτές είναι ελληνικές και η διατήρησή τους είναι σημαντική τόσο λόγω των υψηλής αξίας διατροφικών προϊόντων όσο και για τη διάσωση του γενετικού υλικού τους το οποίο αξιοποιείται για τη βελτίωση άλλων φυλών παραγωγικών ζώων.

Δείτε επίσης