Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3,1 εκατ. εύρω

Από τις 20/11/2018 έως τις 21/11/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 3.108.054,13 €:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 20/11/2018-21/11/2018

Δείτε επίσης