Πληρωμές των δικαιούχων καπνού στη Θεσσαλονίκη

5 Φεβρουαρίου, 2019
Πληρωμές των δικαιούχων καπνού στη Θεσσαλονίκη


Ανακοίνωση Ανάρτησης Κατάστασης Συμπληρωματικής Πληρωμής Δικαιούχων μετά ενστάσεων για την δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» για το έτος 2016 απο την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλ. της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (4/2/2019)


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί η Μηχανογραφική Αναλυτική Κατάσταση  Συμπληρωματικής Πληρωμής Δικαιούχων μετά ενστάσεων για την δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» για το έτος 2016.
Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας (26ης Οκτωβρίου 64) για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον. 
Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 1 δικαιούχο με συνολικό ποσό πληρωμής 382,85€.
Οι Φάκελοι Πληρωμής έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής για την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας κατεβάστε το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο pdf (ανακοίνωση της υπηρεσίας)
ή
επικοινωνείτε με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλ. της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης στο αρμόδιο γραφείο στα τηλέφωνα :2313-330-322
κα. Χαραλαμπία Τσιροπούλου.

Δείτε περισσότερα για:
Πληρωμες
Καπνοπαραγωγοί

Επικαιρότητα