Πληρωμή Δικαιούχων & Απορριπτομένων της Δράσης 1.2

4 Μαρτίου, 2019
 Πληρωμή Δικαιούχων & Απορριπτομένων της Δράσης 1.2

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί  Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων και Κατάσταση Απορριπτομένων της Δράσης   1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 2η Πληρωμή έτους 2014.
Η Ανάρτηση των καταστάσεων θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή  1/3/2019   στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας  μας (26ης Οκτωβρίου 64) για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.
Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν  8 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής   38.899,06 €  αναλυτικά.
Ο Φάκελος Πληρωμής   έχει  αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ την Παρασκευή  1/3/2019  για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και την πίστωση των ατομικών τους λογαριασμών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας κατεβάστε το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο pdf (ανακοίνωση της υπηρεσίας)
ή
επικοινωνείτε με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλ. της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης στο αρμόδιο γραφείο του κ. Νικόλαου Νικολάκη στα τηλέφωνα :2313-330-366.

Δείτε περισσότερα για:
Βιολογική
Κτηνοτροφία

Επικαιρότητα