Καταστάσεις πληρωμής Δράσης ΣΟΔ στην παραγωγή του καπνού

Έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (στο κτίριο της πρώην Νομαρχίας Κοζάνης)  οι  καταστάσεις πληρωμής της Δράσης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή του καπνού για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλλουν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης στις 5/6/2019. Οι καταστάσεις αφορούν το έτος 2017 για την δεύτερη και τρίτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έτος 2016 για την πρώτη πρόσκληση.

Δείτε επίσης