Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3,9 εκατ. ευρώ

Από τις 17/07/2019 έως τις 18/07/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 3.967.257,63 €.Οι πληρωμές αφορούν κυρώς την βιολογική γεωργία και ενισχύσεις γιατην γεωργία.

Δείτε εδώ τις πληρωμές 

Δείτε επίσης