Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαρτίου – Απριλίου 2019

24 Ιουλίου, 2019
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαρτίου – Απριλίου 2019

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑπεΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από Απε μηνός Μαρτίου 2019. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2019. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 4.000 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 3.898,78 € (30% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο). Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, με την πληρωμή της παραγωγής του Απριλίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο λειτουργικών δαπανών ΔΑπεΕΠ του 3ου 3μήνου 2018.

Δείτε περισσότερα για:
Πληρωμες
Απε

Επικαιρότητα

ΟΠΕΚΕΠΕ: πληρωμές ύψους 777 χιλ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές αμειψισποράς, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: νέες πληρωμές

Οι πληρωμές αφορούν αναδιάρθρωση, αμπελώνων, διανομή γάλακτος, καθεστώς βασικής ενίσχυσης ,νέους γεωργούς,πράσινη ενίσχυση, συνδεδεμένες.