Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.5 εκατ. ευρώ

Από τις 25/09/2019 έως τις 26/09/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 1.533.880,98 €. Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, αναδιάρθρωση αμπελώνων, βελτίωση στην παραγωγή του μελιού κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

 

Δείτε επίσης