Σε αναμονή της έκδοσης της 3ης προκήρυξης για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

3 Ιανουαρίου, 2020
Σε αναμονή της έκδοσης της 3ης προκήρυξης για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους  αγρότες της Λέσβου και της Λήμνου ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προτίθεται, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020, να προχωρήσει στην έκδοση 3ης Πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντικής – κλιματικής δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014 - 2020.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης(ΕΑΕ) έτους 2020 (έτος αναφοράς). Το έτος 2020 θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της Πρόσκλησης.

 

Α. Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών –στόχων (καρπόκαψα, ανάρσια & φυλλοδέτης για ροδακινιά , νεκταρινιά και βερικοκιά – καρπόκαψα της μηλιάς για μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά – καρπόκαψα της δαμασκηνιάς  για δαμασκηνιά  και ευδεμίδα για αμπέλι) των επιλέξιμων στην Πρόσκληση καλλιεργειών (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, δαμασκηνιά και αμπέλι) από τη  χρήση φερομονών ( μέθοδος ΚΟΜΒΟΥΖΙΟ), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες και στους αμπελώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η μέθοδος. Οι δικαιούχοι της δράσης οφείλουν  να προβούν στην  εγκατάσταση στον οπωρώνα ή στον αμπελώνα ατμιστήρων - διαχυτήρων φερομόνης φύλου και φερομονικών παγίδων παρακολούθησης, μέσω της υλοποίησης Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής το οποίο καταρτίζεται, παρακολουθείται και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρείται από επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων.

 

Β. Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

 

 

 

Γ. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν  στο πλαίσιο της  3ης Πρόσκλησης της δράσης, πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση  Ενίσχυσης  (ΕΑΕ) του υποψηφίου του  έτους 2020 με  επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά , δαμασκηνιά, αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο ) ή με συγκαλλιέργεια των παραπάνω.

 

Δ. Διάρκεια προγράμματος: Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και η ημερομηνία έναρξης αυτών θα καθοριστεί στην 3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ε .Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται:

στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς

 

στα 542 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα  627  ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς

 

στα 540 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα  704 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, για την καλλιέργεια  της δαμασκηνιάς

 

στα  356,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα  πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα  426,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για  το οινοποιήσιμο αμπέλι (Περιγραφή καλλιέργειας στην ΕΑΕ: Αμπελώνες για παραγωγή  οίνου)

 

στα 490,80 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 563,50 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για  το επιτραπέζιο αμπέλι (Περιγραφή καλλιέργειας στην ΕΑΕ: Αμπελώνες για επιτραπέζια  χρήση), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα (Περιγραφή καλλιέργειας στην ΕΑΕ: Αμπελώνες για παραγωγή σταφίδας)

 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», μπορούν με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων της δράσης για την καλλιεργητική περίοδο 2020.

 

Η προδημοσίευση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  και του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων:

 

  • του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  Καλλονής και
  • του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.

 

Δείτε περισσότερα για:
Κομφούζιο

Επικαιρότητα