Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019

10 Ιανουαρίου, 2020
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Αυγούστου 2019. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2019. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 4.740 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 4.370,60 € (36% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο). Με την πληρωμή της παραγωγής του Σεπτεμβρίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο λειτουργικών δαπανών ΔΑΠΕΕΠ του μηνός Σεπτεμβρίου 2019. Να σημειωθεί ότι για όσα πάρκα η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μικρότερη των 10.000 kWh δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο λειτουργικών δαπανών ΔΑΠΕΕΠ. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί μόλις η σωρευτική παραγωγή στο τρίμηνο ή στο εξάμηνο ξεπεράσει τις 10.000 kWh.

Επικαιρότητα