ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 738 χιλ. ευρώ

Από τις 05/05/2020 έως τις 06/05/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 738.073,00 €.Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, γενετικούς πόρους, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, μέτρο 19,4.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.