Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

7 Μαρτίου, 2013
Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 7/3/2013 έγινε η πληρωμή Μέτρου 121 Σχέδια Βελτίωσης με 1 δικαιούχο και ποσό: 39.185,02€, η πληρωμή για το Μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007-2013,σε 9 δικαιούχους με ποσό 42.750€ και η πληρωμή για το καθεστώς της Ειδικής Ενίσχυσης για Μεταξοσκώληκες 2012, σε 53 δικαιούχους με ποσό 389.202,46 €.

Δείτε περισσότερα για:
Οπεκεπε
Επιδοτησεις

Επικαιρότητα

ΟΠΕΚΕΠΕ: νέες πληρωμές

Οι πληρωμές αφορούν αναδιάρθρωση, αμπελώνων, διανομή γάλακτος, καθεστώς βασικής ενίσχυσης ,νέους γεωργούς,πράσινη ενίσχυση, συνδεδεμένες.