ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές  ύψους 4.4 εκατ. ευρώ

 Από τις 03/06/2020 έως τις 04/06/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 4.456.383,91 €. Αφορούν πληρωμές σε αναδιάρθρωση αμπελώνων, νιτρορύπανση, βιολογική κτηνοτροφία,γενετικούς πόρους κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

Δείτε επίσης