ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.6 εκατ. ευρώ

 Από τις 16/06/2020 έως τις 17/06/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 1.649.456,33 €. Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, ανειλημμένες υποχρεώσεις, μέτρο 09.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

Δείτε επίσης