Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ο Βορίδης στηρίζει εμπράκτως τον μελισσοκομικό κλάδο

Δια μέσου της παροχής χρηματοδότησης ύψους 2.700.000 με σκοπό την τεχνική στήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση των μελισσοκόμων.

ΟΕΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 591χιλ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, γενετικούς πόρους, βιολογική κτηνοτροφία, νιτρορύπανση κ.α

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης για την Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 191.842,03 €, αφορά σε 1.278 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Διευκρινίζεται ότι τα ευρήματα κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά αντλώντας δεδομένα από τις σχετικές βάσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης για τους ορυζώνες

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες”

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 467 χιλ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές στην καταπολέμηση ζιζανίων σε ορυζώνες, νιτρορύπανση, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πλήρωσε de minimis στα ζαχαρότευτλα και θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Από τους 1.266 δικαιούχους οι 565 θα πληρωθούν για ενισχύσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.7 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, καταπολέμηση ζιζανίων σε ορυζώνες, γενετικούς πόρους κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.7 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, γενετικούς πόρους,πρόωρη συνταξιοδότηση κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η πληρωμή στις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Έτσι, καταβάλλει σήμερα, 13.04.2020, άμεσες ενισχύσεις για τις αιτήσεις έτους 2019, συνολικού ποσού 80.234.400,48 ευρώ. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.8 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ.α.