Αγροτικές Επιδοτήσεις - ΡΟΗ Ειδησεων

200 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

200 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ

Επιπλέον 8 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επιπλέον 8 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια