Αγροτικές Επιδοτήσεις

Μεταποίηση: Επιπλέον προϋπολογισμός

O συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων της δράσης 4.2.1 ανέρχεται σε 376.242.000 ευρώ.

Το πρόβλημα επιλύθηκε για την κάρτα του αγρότη

Το πρόβλημα επιλύθηκε έπειτα από συμφωνία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη με τους επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, Μέτρο 19,4 κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 944 χιλ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, βιολογική γεωργία,υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.

ΕΛΓΑ: Ενισχύσεις ύψους 348 χιλ. ευρώ

Την Παρασκευή, 27 Μαρτίου, θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις, συνολικού ύψους 348.565,06 ευρώ.

Συνδεδεμένη ενίσχυση: Σήμερα η πληρωμή της βιομηχανικής τομάτας

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους παραγωγούς της πατρίδας μας ανέρχεται στα 2.832.077 € και αφορά 843 δικαιούχους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.6 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, συνδεδεμένη ενίσχυση τομάτας,ΦΠΑ νησιών Αιγαίου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4,4 εκατ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές για υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, διανομή γάλακτος, μέτρο 19,4, γενετικούς πόρους κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις

Αφορούν σε πληρωμές βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια βαμβακιού, βασική ενίσχυση, νέοι αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.8 εκατ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων, πρόωρη συνταξιοδότηση, δωρεάν διανομή γάλακτος, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1,1 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών, ενισχύσεις για το περιβάλλον και το κλίμα και επενδύσεις σε υλικά στοιχείου του ενεργητικού.