Αγροτικές Επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.5 εκατ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων, βιολογικής γεωργίας, νιτρορύπανσης, ενιαία ενίσχυση κ.α.

Πληρωμές των δικαιούχων για τις αυτόχθονες φυλές στα Τρίκαλα

Δικαιούχοι παραγωγοί: 3 , με συνολικό ποσό πληρωμής: 56057,42 ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.7 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε νιτρορύπανση, ανειλημμένες υποχρεώσεις, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, βιολογική γεωργία.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 7.7 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε νιτρορύπανση, βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, ανειλημμένες υποχρεώσεις, γενετικούς πόρους κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πληρωμές ύψους 777 χιλ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές αμειψισποράς, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.3 εκατ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές νιτρορύπανσης, ανειλημμένες υποχρεώσεις, ενίσχυση στην παραγωγή ελαιολάδου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 440.814,08 €

Αφορούν πληρωμές σε βιολογική γεωργία, ανειλημμένες υποχρεώσεις, γενετικούς πόρους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: νέες πληρωμές

Οι πληρωμές αφορούν αναδιάρθρωση, αμπελώνων, διανομή γάλακτος, καθεστώς βασικής ενίσχυσης ,νέους γεωργούς,πράσινη ενίσχυση, συνδεδεμένες.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορήγηση Συνδεδεμένων Ενισχύσεων Έτους 2019

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλει σήμερα άμεσες ενισχύσεις για τις αιτήσεις έτους 2019, συνολικού ποσού 60.430.371,65 ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις θα καταβληθούν σήμερα

Έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να φορτώσουν το σύστημα με τις απαραίτητες πληροφορίες για να πάμε στην πληρωμή

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.6 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.