Αγροτικές Επιδοτήσεις

Πληρωμές σε 130 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, βιολογική γεωργία, αναδιάρθρωση αμπελώνων,διανομή γάλακτος, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αφορούν πληρωμές σε μακροχρόνια παύση γαιών, ανειλημμένες υποχρεώσεις,μέτρο 19.4, βιολογική γεωργία.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 706 χιλ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, νιτρορύπανση, διανομή φρούτων και γάλακτος.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1,9 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως ενισχύσεις για την γεωργία και το περιβάλλον.

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Σεπτεμβρίου 2019

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2019.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 298 χιλ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, αναδιάρθρωση αμπελώνων.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.2 εκατ. ευρώ

Αφορά σε πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων, βιολογική γεωργία,  υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Αυγούστου 2019.

805.000 ευρώ για τη θωράκιση του φυτικού κεφαλαίου της χώρας

Η χώρα είναι απαλλαγμένη από ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας.

Σε αναμονή της έκδοσης της 3ης προκήρυξης για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης(ΕΑΕ) έτους 2020 (έτος αναφοράς).

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.6 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε βιολογική κτηνοτροφία, ολοκληρωμένη διαχείριση ζαχαροτεύτλων, βιολογική γεωργία, ανειλημμένες υποχρεώσεις, de minimis κ.α.