Στη σωστή κατεύθυνση το νέο πλαίσιο αδειοδοτήσεων

Το νέο πλαίσιο αδειοδοτήσεων, το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνει με σημερινή ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ, το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την:
-         απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων
-         δημιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος
-         ευχερέστερη έναρξη και λειτουργία επιχειρήσεων
-         ανάπτυξη της εγχώριας επενδυτικής δραστηριότητας και προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δύο καινοτομίες του νέου πλαισίου που μεταθέτει τους ελέγχους από το στάδιο έκδοσης της άδειας σε εκείνο της λειτουργίας της επιχείρησης και συγκεκριμένα:
α. Η εισαγωγή του συστήματος απλής αδειοδότησης με υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων (δήλωση αυτοσυμμόρφωσης ή πιστοποίηση τρίτου ή αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς)
β. Η δυνατότητα διεξαγωγής των ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς όχι μόνο του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Τα δύο αυτά στοιχεία καθιστούν το νέο σύστημα αδειοδοτήσεων ευέλικτο και θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς που προκαλεί η μεγάλη γραφειοκρατία με τις αντίστοιχες υπέρμετρες καθυστερήσεις.

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του νέου συστήματος θα αποτελέσουν:
- η έγκαιρη έκδοση των αναγκαίων εφαρμοστικών διατάξεων
- η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της όλης διαδικασίας αδειοδοτήσεων που θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις διεκπεραίωσης και παρακολούθησής της
- η έγκαιρη πιστοποίηση των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα κάνουν πιστοποιήσεις και ελέγχους.