Συμφωνία Συνεργασίας Farmers Union με την Mercedes-Benz ​ για X-Class

1 Νοεμβρίου, 2017
Συμφωνία Συνεργασίας  Farmers Union  με την Mercedes-Benz ​ για X-Class

Συμφωνία Συνεργασίας με το Farmers Union για Mercedes-Benz  X-Class

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στα πλαίσια υποστήριξης των μελών του Farmers Union για την απόκτηση του νέου pick-up Mercedes-Benz X-Class,

η ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα προέβη σε συμφωνία συνεργασίας με το Farmers Union.

Η εμπορική συμφωνία συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα & αφορά στο σύνολο των αγορών από τα μέλη του Farmers Union

εντός του έτους 2017. Οι επιλογές εκτελέσεων είναι ενδεικτικές. Τα αυτοκίνητα μπορούν να παραμετροποιηθούν κατά βούληση &

να λάβουν την παρακάτω εμπορική πολιτική κατ’ αναλογία.