Αγροτικές Ασφαλίσεις

Τα κριτήρια για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και το 2017

Προβλέπει τη χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα δουν τις εισφορές τους από τον Φεβρουάριο να αυξάνονται

Σε 14% επί του εισοδήματός τους από επαγγελματική δραστηριότητα.

Με το μήνα οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ

Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αυταπασχολουμένων.

ΠΟΦΕΕ:να διερευνθεί προσφυγή στο ΣτΕ για το νέο ασφαλιστικό

Για να ελεγχθεί το θέμα της συνταγματικότητας ή μη του νέου ασφαλιστικού.

Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ

Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από τους κάτωθι φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Ασφαλιστικές εισφορές με το μήνα

Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές έρχονται για τους 650.000 αγρότες του ΟΓΑ.

Αντιμετώπιση περιπτώσεων νέων ασφαλισμένων, οι οποίοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.

Στο εξής, οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας ασφαλίζονται ως μισθωτοί κατά τις καταστατικές διατάξεις του ΙΚΑ.

Οι μεταβολές στο καθεστώς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ

Βασικό γνώρισμα του νέου καθεστώτος είναι η μετάβαση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών από το τεκμαρτό εισόδημα.

Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών από 1/1/2017

Ασφαλιστικές εισφορές Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (παρ. 10)