Πάνω από 800.0000 ευρώ για αγροτική οδοποιϊα

31 Οκτωβρίου, 2018
Πάνω από 800.0000 ευρώ για αγροτική οδοποιϊα

Χρηματοδοτήσεις ύψους 23.075.531,05 ευρώ για έργα Αγροτικής Οδοποιίας σε 29 Δήμους της χώρας, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση. Μεταξύ των δήμων που χρηματοδοτούνται είναι και ο δήμος Σκοπέλου με το ποσό των 868.000 ευρώ για ασφαλτόστρωση υφιστάμενου Δρόμου Ελαιοτριβείο Αντωνίου-Κεραμωτό-Μάρκ-Χονδρογιώργη-Περιβολιού.

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές εντάσσονται στην Πρόσκληση IV του Προγράμματος «ΦιλόΔημος» συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, για τον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας».

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση έρχεται να απαντήσει στην πάγια ανάγκη για βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας, με προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η υποβολή των προτάσεων που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ενώ η ένταξη των προτάσεων γίνεται με άμεση αξιολόγηση.

Δείτε περισσότερα για:
Αγροτική
Οδοποιία

Επικαιρότητα