Αγροτικές Επενδύσεις

Εννέα επενδυτές για τη μονάδα της ΕΒΖ στη Σερβία

Ολοι δουλεύουμε εντατικά, ώστε η εταιρεία να παραμείνει ζωντανή,.

Έργα 12 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση θεομηνιών

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 12,4 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ΕΕ επενδύει 444 εκατ .ευρώ σε βασικές ενεργειακές υποδομές

Η επένδυση σε βιώσιμες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιταχύνει τη μετατροπή της ενέργειας στην Ευρώπη και ενισχύει την πράσινη ανάπτυξη.

Διμερής Συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης

Η συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία αποτελεί οδηγό του Προτύπου Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών του ΟΟΣΑ .

Υπερδιπλασιάστηκε η χρηματοδότηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τις 13 Περιφέρειες της χώρας από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Εγκρίθηκε το «Πρόγραμμα Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων για το έτος 2017»

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας το «Πρόγραμμα Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων για το έτος 2017», συνολικού προϋπολογισμού 750.000 ευρώ.

Στο ΕΤΕΑΝ το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας

Κατά συνέπεια, η ΤΑΝΕΟ ΑΕ καθίσταται θυγατρική της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Χρηματοδότηση 150 Δήμων από το Πράσινο Ταμείο

Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν 150 Δήμοι της χώρας.

Σύμβαση ύψους 250 εκατ. ευρώ ΕΤΕπ - Alpha Bank

Η συναλλαγή στηρίζεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

Εκκίνηση του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με χρηματοδότηση ύψους 260 εκατ. ευρώ

Θα δώσει ώθηση στη χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών σε ελληνικές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με υψηλή δυναμική ανάπτυξης.