Καρπόκαψα στα μηλοειδή για τις ορεινές περιοχές

Ξεκίνησε στις ορεινές περιοχές η 1η πτήση του εντόμου την 20η Μαΐου.


Εχθροί και ασθένειες μηλιάς -αχλαδιάς-καρυδιάς

(Καρπόκαψα – Σέζια - Ωίδιο - Φουζικλάδιο ) .


Ασθένειες του αμπελιού

Σε όλες τις περιοχές επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για πρωτογενείς και δευτερογενείς μολύνσεις Περονοσπόρου.


Αγροτικές Καλλιέργειες

Ασθένειες στη φιστικιά      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ξεκίνησε η έξοδος του εντόμου στην περιοχή του Μώλου του νομού Φθιώτιδας.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Εχθροί της ελιάς      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η πτήση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Πυρηνοτρήτης ελιάς      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Τα έντομα του Απριλίου εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ασθένειες αμπελιού      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Περονόσπορος : Αύξηση των θέσεων εμφάνισης και των μολυσμάτων στην πρώιμη ζώνη. Εμφάνιση κηλίδων και στην μεσοπρώιμη ζώνη.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ασθένειες στα πεπόνια θερμοκηπίου      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους µύκητες:Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearu και Leveillula Taurica.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ασθένειες στα μηλοειδή      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Το δελτίο αφορά πεδινές περιοχές

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ασθένειες στα πυρηνόκαρπα      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Έντομα

Αγροτικές Καλλιέργειες

Φυλλοδέτης και βαμβακάδα στις Ροδακινιές      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας, η πτήση του εντόμου εμφανίζει σημαντική αύξηση, το χρονικό διάστημα 22-24 Απριλίου.

Αγροτικές Καλλιέργειες

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία

Έγκαιρη πληροφόρηση για

Πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι

Πράσινο σκουλήκι και Τούτα στην τομάτα

Με το Evalio® Agrosystems, μπορείς να πετύχεις:

αποτελεσματικό έλεγχο των εντόμων

καλύτερη διαχείριση ψεκασμών

οικονομία στην καλλιέργεια

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.