2ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την βαμβακοκαλλιέργεια

30 Ιουλίου, 2018
2ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την βαμβακοκαλλιέργεια

  1. ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του Δελτίου είναι η έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών για την εξέλιξη της βαμβακοκαλλιέργειας  και την αποτελεσματική φυτοπροστασία των βαμβακοφυτειών τους.

 

  1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Συνεχίζεται μέχρι τώρα το «παράδοξο» φετινό καλοκαίρι. Είχαμε σημαντικές βροχοπτώσεις στις 27 - 28 Ιουνίου, καθώς και στις 7  και  17 Ιουλίου, που προκάλεσαν πάλι τοπικά πλημμυρίσματα χωραφιών. Τις τελευταίες δυό μέρες, ξεκίνησαν, πάλι, βροχές και προβλέπεται να συνεχισθούν. Σοβαρή χαλαζόπτωση στις 23 Ιουλίου προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Οι θερμοκρασίες υπολείπονται των κανονικών για την εποχή. Το θετικό στοιχείο αυτού του καιρού, ότι δεν χρειάστηκαν ακόμα  ποτίσματα.

                Η εξέλιξη της καλλιέργειας  είναι ικανοποιητική. Η πρωίμιση που σημειώθηκε από την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, αποτυπώθηκε και στην πρώιμη έναρξη της ανθοφορίας, η οποία άρχισε στις βαμβακοφυτείες μεταξύ 25 Ιουνίου – 2 Ιουλίου.  Τα φυτά βρίσκονται, πλέον, στο στάδιο της ανθοκαρποφορίας. Οι μέτριες θερμοκρασίες «ροκανίζουν» την πρωιμότητα, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουμε πτώση καρποφόρων οργάνων εξ αιτίας καύσωνα.

             

  1. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ

Τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες προνύμφες της 1ης γενιάς του πράσινου σκουληκιού. Εκδώσαμε φυλλάδιο με οδηγίες για τη σωστή αντιμετώπισή της (το επισυνάπτουμε) και κάναμε μια μεγάλη εξόρμηση ενημέρωσης, προκειμένου οι παραγωγοί να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά η εμφάνιση της 1ης γενιάς ήταν από τις πιο υποτονικές των τελευταίων ετών. Η μεγάλη πλειοψηφία των  παραγωγών ακολούθησε και φέτος με εμπιστοσύνη τις υποδείξεις μας και απείχε από χημικούς ψεκασμούς.  

Είμαστε σε αναμονή της δεύτερης γενιάς, που εκτιμούμε ότι θα εμφανισθεί στις τελευταίες μέρες του μήνα.  

Από τους υπόλοιπους εχθρούς συνεχίσθηκε η εντονότερη από άλλες χρονιές παρουσία των Ιασσίδων, στην οποία αναφερθήκαμε και στο πρώτο δελτίο μας. Οι περισσότεροι παραγωγοί, φειδόμενοι των ωφελίμων εντόμων, δεν προχώρησαν σε χημική τους καταπολέμηση. Αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό (30%, περίπου), που έκαναν ψεκασμούς δεν είδαν να εξαλείφεται το πρόβλημα και οι πληθυσμοί του εντόμου επανήλθαν – έμεινε μόνο η βλάβη στη βιολογική ισορροπία. Άξια αναφοράς η, μέχρι τώρα, ασήμαντη  εμφάνιση του τετρανύχου.

 

  1. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Συστήνουμε, όπως κάθε χρόνο, στους παραγωγούς να φροντίζουν την ισορροπία των βαμβακοφυτειών τους (μεταξύ βλαστικής ανάπτυξης και καρποφορίας), με τη χρήση των δύο βασικών εργαλείων του ενημερωμένου βαμβακοκαλλιεργητή: του ποτίσματος και των ανασχετικών. Όπου, παρά το σωστό πότισμα, περισσεύει τάση για υπερβολική ανάπτυξη, αυτή πρέπει να ανακόπτεται με την εφαρμογή ανασχετικών.

Με τον δροσερό  καιρό να συνεχίζεται, με μικρές διακοπές, μέχρι τώρα, κατέστη αναγκαία η πιο εντατική εφαρμογή ανασχετικών σε αρκετά χωράφια. Οι παραγωγοί έκαναν έγκαιρα τις σχετικές επεμβάσεις, που πέραν του ζητούμενου ελέγχου της υπερβολικής βλαστικής ανάπτυξης, είναι ωφέλιμες και από την άποψη να «ψηθούν» τα τρυφερά φυτά, ώστε να μην είναι ελκυστικά στην επικείμενη δεύτερη γενιά του πράσινου σκουληκιού.

Εν όψει της 2ης γενιάς του πράσινου σκουληκιού, που αποτελεί και τον σημαντικότερο εχθρό της βαμβακοκαλλιέργειας στην περιοχή μας, συντάξαμε σχετικό φυλλάδιο (το επισυνάπτουμε), το οποίο αποστείλαμε στους Δήμους, σε φορείς, στα Μέσα Ενημέρωσης, αλλά και το διανείμαμε, σε εκατοντάδες αντίτυπα, στα σημεία συνάθροισης των παραγωγών στα χωριά.

               

Δείτε περισσότερα για:
Βαμβακοκαλλιέργεια

Επικαιρότητα

Μηλοειδή

Συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δένδρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό σύστημα) και απολύμανση του εδάφους. 

Ασθένειες στις ελιές

Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια.

Οδηγίες στους βαμβακοπαραγωγούς

Δεδομένου ότι η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν (και τα οποία θα δώσουν την πρώτη γενεά την επόμενη άνοιξη) είναι σημαντικός παράγοντας ελέγχου του εντόμου.